Kruispad Gemeente Hazeldean

’n Gemeente waar Jesus Christus die Hoof is.
’n Gemeente waar gebed in die naam van Jesus tot die Vader is.
’n Gemeente waar die werking van die Heilige Gees gelowiges toegerus om te leef en te getuig.
’n Gemeente waar die Woord sentraal staan in ons lewens en in ons byeenkomste.
’n Gemeente waar verhoudings kerk definieer.
’n Gemeente waar gelowiges ledemate is van die kerk van Jesus:
’n Gemeente waar die prediking van die evangelie van Jesus die krag van God is wat mense red.
’n Gemeente waar dissipelskap ’n leefwyse is.
’n Gemeente waar bediening ’n lewenswyse is in die lewe van elke gelowige.
’n Gemeente wat die Here loof en prys.
’n Gemeente waar gelowiges die Here elke dag opsoek in hulle persoonlike stiltetyd.
’n Gemeente waar uitreike en sending gesien word as ‘n daaglikse lewensgebeurtenis.
’n Gemeente waar gelowiges elke ete sien as nagmaal (liefdesmaaltyd).
’n Gemeente waar die sekerheid van ons geloof in Jesus Christus lê.
’n Gemeente waar elke gelowige die gemeente opbou deur sy/haar gawe.
’n Gemeente waar daar verskillende generasies is.
’n Gemeente waar ouers primêr verantwoordelik is vir geloofsopvoeding.
‘n Gemeente wat die doop sien as ‘n teken van Christus se kruisiging en opstanding en ons vereenselwiging daarmee.
’n Gemeente waar die belydenis van ons geloof ’n daaglikse handeling is in ons lewe voor- en saam met God.
’n Gemeente wat Jesus se wederkoms elke dag verwag

sandy@kruispadhazeldean.co.za

071 882 9815