Kruispad Gemeente Hazeldean

Die Odos Reeks

 

Nuwe hulpmiddels en boeke wat kinders en jongmense opgewonde maak oor Christus is skaars. Daarom dat hierdie reeks so kosbaar is, want dit is van die begin tot einde gebaseer op ‘n kreatiewe omgang met die tydlyne en verhale van die Bybel. 


Jy hoef nooit te wonder of Bybelse roetes nagevolg word nie, want dit gebeur op elke bladsy. Ewe belangrik is dat dit die Bybel op verstaanbare, sigbare en praktiese maniere ontsluit, sonder om die boodskap hiervan ooit af te water. 


Hierdie reeks kies nie net om al die “maklike” of “gewilde” Bybelstories te vertel nie. Baie van God se woorde en dade, as deel van Sy plan om vir Hom ‘n volk te vergader, word hierin gedeel sodat die jongeres Hom beter kan leer ken en liefkry. 


Ook loop jy vir Jesus helder en duidelik raak as die hartklop van die Nuwe-Testament verhaal. Wat ‘n fenomenale hulpmiddel tot eer van die Here!

Odos 1: Bekendste Bybelfigure van die Ou Testament​ ​

(Geskik vir graad R tot graad 3) Handel oor die bekendste Bybelfigure in die ou Testament. Dit bestaan uit ‘n groepleierhandleiding, wat insluit ‘n CD met al die kreatiewe aktiwiteite op. Saam met hierdie leierhandleiding is daar ook ‘n Odos saam-doen boekie vir die maats.  Dit sluit in versamelkaarte, ‘n kronologiese padkaart deur die Ou Testament en inkleurprente. Die kind se boek het elke verhaal ingesluit, sodat die ouer weer die verhale vir hom kan lees.

Odos 2: Jesus se Lewe op Aarde ​

(Geskik vir graad R tot graad 3)​Handel oor die lewe van Jesus op aarde. Dit bestaan uit ‘n groepleierhandleiding, wat insluit ‘n CD met al die kreatiewe aktiwiteite op. Saam met hierdie leierhandleiding is daar ook ‘n Odos saam-doen boekie vir die maats.  Dit sluit in versamelkaarte, ‘n kaart van Israel en inkleurprente. Die kind se boek het elke verhaal ingesluit, sodat die ouer weer die verhale vir hom kan lees.

 

Odos 3: Die Gelykenisse van Jesus

​(Geskik vir graad R tot graad 3)Handel oor die gelykenisse van Jesus. Dit bestaan uit ‘n groepleierhandleiding, wat insluit ‘n CD met al die kreatiewe aktiwiteite op. Saam met hierdie leierhandleiding is daar ook ‘n ODOS saam-doen boekie waar die gelykenisse op ‘n visuele manier uitgebeeld word vir die maats. Dit sluit in plakkers wat die maats in die boekie op die visuele uitbeelding van die gelykenisse kan plak om so die storie te voltooi. Die kind se boek het elke verhaal ingesluit, sodat die ouer weer die verhale vir hom kan lees.

Odos 4: Die Gestuurdes-Handelinge

​(Geskik vir graad 4 tot graad 7) In Odos 4 reis ons saam met die dissipels (Gestuurdes) van Jesus soos wat ons dit in die boek Handelinge opgeteken kry.  Die kinders se boekies is ontwerp as ‘n plakkerboek waarin die stories met fotos uitgebeeld word.  Elke les van die reis het +- 5 plakkers wat die storie visueel uitbeeld.  Ons volg Petrus Johannes, Andreas en Paulus op hierdie wonderlike reis saam met die Heilige Gees.  

 

Odos 5: Priesters, Profete, Rigters & Konings ​

(Geskik vir graad 4 tot graad 7) Handel oor die Priesters, Profete, Rigters en Konings van die Ou Testament. Dit bestaan uit ‘n groepleierhandleiding, wat insluit ‘n CD met al die kreatiewe aktiwiteite op. Saam met hierdie leierhandleiding is daar ook ‘n ODOS saam-doen boekie vir die maats. Dit sluit in versamelkaarte, plakkers en ‘n tydlyn van die ou Testament. Die kind se boek het elke verhaal ingesluit, sodat die maat weer die verhaal tuis kan lees.

 

Odos 6: Die boeke van die Ou Testament​

​(Geskik vir graad 6 tot graad 9) Odos 6 gaan oor die boeke van die Ou Testament.  Daar is, soos die ander Odosreekse, ‘n aanbiedersboek  en ‘n Odos saam-doen boek. Die aanbiedersboek is op dieselfde manier geskryf as die ander aanbiedersboeke maar i.p.v.  verhale word daar vir die kinders verduidelik waaroor elke boek van die Ou Testament gaan.  

Odos 7: Die boeke van die Nuwe Testament​

(Geskik vir graad 6 tot graad 9)    Odos 7 gaan oor die boeke van die Nuwe Testament.  Daar is, soos die ander Odosreekse, ‘n aanbiedersboek  en ‘n Odos saam-doen boek. Die aanbiedersboek is op dieselfde manier geskryf as die ander aanbiedersboeke maar i.p.v.  verhale word daar vir die kinders verduidelik waaroor elke boek van die Nuwe Testament gaan.  

  

Odos 8: Leef 24/7 (Spreuke) ​

(Geskik vir graad 8 tot graad 11)   Odos 8 gaan oor die wyshede van Spreuke. Daar is, soos die ander Odosreekse, ‘n aanbiedersboek  en ‘n Odos dagstukboek. Die aanbiedersboek bestaan uit 26 lesse wat groepleiers help om tieners die wyshede van Spreuke te leer. Die dagstukboek bestaan uit 130 dagstukke wat die tieners gaan help om die wyste jongmense in Suid-Afrika  te word. 

 

Odos 9: 'n Reis deur Markus

(Geskik vir graad 8 tot graad 11)   Odos 9 wil jongmense op ‘n reis deur die Goeie Nuus van Markus vat. Daar is, soos die ander Odosreekse, ‘n aanbiedersboek  en ‘n Odos dagstukboek. Die aanbiedersboek bestaan uit 26 lesse wat groepleiers help om tieners in groepsverband deur die Markus evangelie te vat. Die dagstukboek bestaan uit 130 dagstukke wat die tieners gaan help om die Goeie Nuus van Markus te hoor.  

Ouerskap-opleiding: Help! My kind word groot

(Geskik vir ouers met graad 6 en graad 7 leerlinge)

Die boek is geskryf  deur prof Johan Smith om jou as ouer te help en raad te gee, maar ook voor te berei op die uitdagings van jou kind se tienerfase. Dit is een reuse, enorme voorreg om so ‘n rol in jou kind se lewe te kan speel. Daar is egter baie ouers vandag wat hierdie kosbare geleentheid deur hulle vingers laat glip. Die boek is op so ‘n manier geskryf dat dit ook in groepsverband gebruik kan word, sodat ouers by mekaar kan leer en mekaar kan help met die ouerskapreis van jou kind wat op sy adolessensie-reis is.

Hoe werk die boek:
Pa en Ma, nooi ‘n paar vriende oor en bespreek die boek saam. Kuier saam oor die hoofstukke, leer by mekaar, gee mekaar raad. Ons is saam in hierdie soms lekker, soms uitdagende, soms oorweldigende en reuse verantwoordelike voorreg wat ons Ouerskap noem. Indien die saam-kuier nie prakties moontlik is nie, kan jy self deur die vrae werk en dink.
‘n Geestelike leier van ‘n gemeente kan ook leiding neem met ‘n groep ouers en hulle deur die hoofstukke en vrae begelei.

  

sandy@kruispadhazeldean.co.za

071 882 9815