Droom van Kruispad

'n Gemeente waar Jesus Christus die Hoof is(Kol 1:18, 2:19)

 • Waar die enigste begeerte is om Jesus te verheerlik.

 • Waar die enigste visie is om die opgestane Here Jesus te volg.  (Hebr 12:1-3)

'n Gemeente waar gebed in die naam van Jesus tot die Vader is.

 • Waar gebed die kern uitmaak van elke besluit en byeenkoms..  (Kol 1:18, 2:19)

 • Waar gebed n werklike smeking tot ons Hemelse Vader is vir Sy wil en leiding op ons lewens. (Mat. 6:9-10, 7:7-12, Efs. 6:18-20)

'n Gemeente waar die werking van die Heilige Gees gelowiges toerus.

 • Waar gelowiges dan optree as getuies van die kruis van die Here Jesus.  (Hand 1:8, 4:19-20, 1 Kor. 2:1-2)

'n Gemeente waar die Woord sentraal staan in ons lewens en in ons byeenkomste.

 • Waar ons glo dat God eerstens deur Sy Woord met ons praat.

 • Waar ons in die Woord soek na al ons antwoorde. (2 Tim. 3:16-17, Hebr 4:12)

'n Gemeente waar verhoudings sentraal staan.

 • Waar ons liefdesverhouding met die Here Jesus en met mekaar die kern van ons getuienis na buite uitmaak.  (Mat. 22:37-38 Jon. 13:33-34, 1 Joh. 2:9)

 • Waar gelowiges mekaar se laste dra.  Hierdie laste kan geestelik en materieel wees.  (Hand 2:43-47)

 • Waar struktuur in diens staan van verhoudings.

 • Waar daar in mense se lewens investeer word. (Hand 19:8-10,  Kyk na Jesus se bediening)

'n Gemeente waar gelowiges ledemate is van die kerk van Jesus:

 • Waar die kerk n organisme is wat lewe. (1 Kor. 12:12, Luk 13:18-21, Mat. 5:13-16)

 • Waar organisasie in diens staan van die organisme.

 • Waar die kerk n beweging is van God en waar God die rigting bepaal.

'n Gemeente waar die evangelie van Jesus die krag van God is wat mense red.

 • Waar gelowiges besef en met hulle hele hart glo dat die grootste nood van die mensdom is dat hulle in sonde vasgevang is en slegs deur die bloed van Jesus Christus verlos kan word.  (Rom. 6:10-14, Spr. 16:6-9, Lukas 19:1-9,  2 Pet. 3:8-9)

 • Waar gelowiges self weer tot bekering kan kom.

 • Waar ongelowiges wedergeboorte kan ervaar. (Luk 3:3-8, Mat. 4:17, 11:20, Joh. 3:3, 1 Pet 1:23-25)

 • Waar daar daarom n honger is om God se stem te hoor.

 • Waar daar daarom n honger is om God se stem te laat hoor.  (Rom. 1:16, 10:14-15, 1 Kor. 1:21-24, 15:3-4)


'n Gemeente waar dissipelskap n leefwyse is.

 • Waar elke gelowige self n pad van dissipelskap stap.

 • Waar elke gelowige ook n pad van dissipelskap met iemand stap. (Mat. 28:19)

'n Gemeente waar bediening n lewenswyse is in die lewe van elke gelowige.

 • Waar bediening plaasvind waar elke gelowige leef en werk. (Rom. 12:1, Fil. 1:20-21)

'n Gemeente waar sonde gehaat word met alles wat binne ons is.

 • Waar n sondaar egter n oorvloed van genade en vergifnis kan ontvang.  (Romeine 6:10-14, Spr. 16:6-9, Lukas 19:1-9,  2 Pet 3:8-9)

'n Gemeente wat die Here loof en prys.

 • Waar gelowiges se lewens hierdie lof uitbasuin.

 • Waar musiek en lofprysing ook n belangrike deel hiervan is. (Ps. 149-150, Ef. 5:18-20)

'n Gemeente waar gelowiges die Here elke dag opsoek in hulle persoonlike stiltetyd.  (Luk. 22:39)

'n Gemeente waar daar betrokkenheid is by sending.

 • Waar daar op die sendingsbehoefte in ons eie omgewing en land gefokus word.

 • Waar daar betrokkenheid by wereldsending is. (Hand. 1:8, 2 Kor. 8:1-5)

'n Gemeente waar gelowiges drie eienskappe in hul verhoudings met mekaar najaag.

 • Waar die waarheid altyd gepraat word.

 • Waar liefde altyd die motief is.

 • Waar genade altyd die deurslag gee. Deur God se genade leef ons en deur dieselfde genade laat ons leef. (Joh. 1:16-17,  1 Pet 4:7-8)

'n Gemeente waar die sekerheid van ons geloof in Jesus Christus Leef.

 • Waar gelowiges gebind word aan Jesus Christus, en nie aan die gemeente nie.

 • Waar gelowiges ledemate is en nie lidmate nie. (1 Kor. 2:2, Ef. 3:6-21, Kol. 1:24-29)

'n Gemeente waar elke gelowige die gemeente opbou deur sy/haar gawe.

 • Waar gelowiges om hierdie rede nie die byeenkomste van die gemeente wil mis nie.  (1 Kor. 12,13,14, 1 Pet. 4:9-11)

'n Gemeente waar daar verskillende generasies is.  (Joel 2:28-29)

'n Gemeente waar ouers toegerus word vir die belangrikste taak van ouerskap.

 • Waar ouers vir hulle kinders daagliks geloofswaarhede voor leef en leer. (Deut. 6:6-9, 11:18-21)

'n Gemeente waar die belydenis van ons geloof n daaglikse handeling is in ons lewe voor- en saam met God. (Romeine 10:8-10, 1 Pet. 3:13-16)

'n Gemeente wat Jesus se wederkoms elke dag verwag. (Mat. 24:36-25:13)