Bank Besonderhede

FINANSIËLE BYDRAES

Kruispad Gemeente, baie dankie vir julle bydraes, of dit nou maandeliks is of tydens Sondae se kollekte opnames. Die offers wat U gee is  vir die onderhoud  van die                                       gemeente, asook vir die bystandsverlening van verskeie barmhartigheid organisasies asook vir die verkondiging van die evangelie.

Tydens Augustus maand sal daar geen kollekte opnames tydens die eredienste gedoen word nie. Hierdie is die maand waar u tydens u stilte tyd, by die Here hoor,  waar jy jou                       maandelikse en kollekte offers moet saai.

Maandelikse offers kan per stop-order of elektroniese oorplasing gedoen word. Vir 10de offers kan u, u van + 10de as verwysing gebruik. Vir privaatheid doeleindes, is u welkom om                   slegs 10de as verwysing gebruik.

Lidmate is ook welkom om bydraes vir enige ander aksie en organisasies aan die gemeente te maak in die genoemde rekening, maar u word versoek om duidelik aan te dui vir watter              saak die bydrae is.

Jou finansiële ondersteuning maak dit moontlik dat ons met ons werksaamhede kan voortgaan en ons wil graag almal bedank wat ons so getrou ondersteun. Indien jy graag meer wil weet         oor die aanwending van die fondse, is jy baie welkom om met ons kantoor te skakel. Daar is ook goedgekeurde finansiële state beskikbaar indien jy sou belangstel.

Kruispad Gemeente van Jesus
Standard Bank
Lynnwood Ridge
Rekening Nommer: 0133 838 25
Tak Kode: 012245