Welkom by Kruispad


Welkom terug Kruispad Gemeente!

Baie welkom terug Kruispad Gemeente! 
Dit was 'n heerlike vakansie, maar nou val ons in by die nuwe jaar wat sy eie nuwe avontuur bring. Vir ons kinders is dit terug skool toe, vir die Gr. 8's die begin van 'n nuwe fase in hulle skool loopbaan en so ook vir die Gr. 12's wat besig is met die laaste fase van skool. 

Sondag oggend Eredienste @ 09:30 te Curro Privaat Skool 
daar is heerlike koffie en tee voor en na afloop van diens! 

Vir nuwe besoekers, kom kuier! Julle is baie welkom!

Ons bied klas aan vir ons kinders van klein tot groot! 


Nuut gelaai op Kruispad se gebeure en aktiwiteite, asook op ons Blog.....

Besoek ons Facebook Bladsy, 
waar jy al ons preke kan luister 
asook op hoogte kan bly van die jaar se program.


Preke ook beskikbaar onder "PREKE EN MEDIA" 
op die skakels op die linkerkant van hierdie bladsy, 
asook direk op SOUNDCLOUD

Kruispad Kalender vir 2019!

1ste Kwartaal
26-27 Januarie Gr. 8-12 Jeugkamp @ Oudehout
8-9 Februarie Gr. 5-7 Jeugkamp @ Aghterberg Oase 
17 Februarie   PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
24 Februarie Nagmaal Erediens
10 Maart PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
15     Maart Skole Sluit
2de Kwartaal
02 April Skole Open
19 April Goeie Vrydag Nagmaal Diens
21 April     Opstanding Sondag Erediens
28     April     PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
30 Mei Hemelvaart
7-9* Junie Manne Kamp
9999 Junie PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
14 Junie  Skole Sluit
3de Kwartaal
09 Julie Skole Oop
21 Julie     Nagmaal Erediens
28 Julie PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
11 Augustus PREEK: Pierre Engelbreght
1 September Nagmaal Lente Fees
4de Kwartaal
22 September PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
13Oktober PREEK: Jan van der Watt - Boek v Openbaring
10November Kruispad Verjaar / PREEK: Jan van der Watt
24November Kerssangdiens
1 Desember Nagmaal Erediens
1-3 Desember Gr. 7 Verwisselingskamp @ Zwartkloof
15 Desember Laaste Erediens